Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı Nedir?

Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı Nedir?
Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir.

Görevleri
– Bankada hesap açma, kapatma işlemlerini yapar.
– Havale, EFT, virman gibi para transferi işlemlerini yapar.
– Çek, senet tahsilat işlemleri yapar.
– İthalat ve ihracat ile ilgili aracılık işlemleri yapar.
– Döviz alım satım işlemlerini yapar.
– Emanet kabul işlemlerini yapar.
– Müşterilerin nakdi, gayri nakdi kredi taleplerini karşılar.
– Kambiyo işlemlerini yapar.
– Fatura, vergi ve SSK ödemelerine aracılık eder.
– Ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, deprem vb. risklere karşı kendisinin veya yakınlarının gelecekte parasal yönden güvencede olmasını isteyen kimselere sigorta hizmetleri hakkında bilgi vererek onları bu hizmetlerden yararlanmaya istekli hale getirir.
– Müşterinin sigorta ihtiyacına göre teminat belirler, uygun ürünün tanıtımını yapar.
– Sigorta yaptırmak isteyen işlemlerini yapar, sigorta primlerini belirler, müşteri dosyası oluşturur ve primlerin ödenmesini sağlar.
– Sigorta kapsamında kayba uğrayan müşterinin tazminat işlemini inceler, sigorta eksperinden alınan bilgiye göre tazminatın müşteriye ödenmesini sağlar.
– Sigorta süresi içinde meydana gelen değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapar, uygun zeyilnameyi düzenler.
– Süreli sigortalarda süre sonunu sigortalıya hatırlatır, mutabakat sağlayarak poliçeyi yeniler.
– Sigorta sözleşmesine konu olan ve sigorta şirketlerince görülmesi istenen ev, araç, tekne vb. kıymetleri poliçe düzenlemeden önce görür, fotoğraflandırır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Fotokopi, faks makinesi,
– Hesap makinesi,
– Bankacılık işlemlerinde kullanılan dekont, başvuru formları/sözleşmeler,
– Sigortacılık işlemlerinde kullanılan teklifnameler, poliçe, zeyilname, bilgilendirme formları,
– Tahsilat form ve makbuzları,
– Fotoğraf makinası, kamera, yazıcı.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bu meslekte çalışmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme ve sayılarla işlem yapabilme becerisi gelişmiş,
– Dikkatli, sabırlı, sakin,
– Yeniliklere açık,
– İnsan ilişkilerinde başarılı,
– Sözlü ve yazılı iletişim kurallarını bilen,
– Hareketli bir tempoya ayak uydurabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın kimseler olması gereklidir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinin yapıldığı temiz ve aydınlık ofis ortamlarının yanı sıra, müşterilerle yerinde görüşme gerektirecek durumlarda işyerlerine giderek çalışmak durumundadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Bankacılık ve Sigortacılık programlarında ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitim sürecinde öğrencilere ekonomi, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik meslek dersleri verilmekte sektörün önde gelen kuruluşlarında zorunlu staj yaptırılmaktadır. Süreç sonunda finans sektörünün uygulamalarına kolayca uyum sağlayabilecek öğrenciler yetişmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Ülkemizde bankacılık sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çalışacak işgücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir.
– Bankacılık ve sigortacılık mezunları kamu sektöründe, kamu bankalarında, özel sektörde, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışabilirler.
– Mezunlar sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde iş bulabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler, yükseköğrenimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilir ve yaz dönemindeki uygulamalı eğitimleri süresince, işletmeler tarafından öngörülen miktarlarda kazanç elde edebilirler.

Eğitim Sonrası: Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanları ilk işe başladığında asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. İşteki tecrübe, pozisyon ve işletmenin yapısı doğrultusunda bu kazançta 1,5-2 kat artış olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?