Ayakkabı Modelisti Nedir?

Ayakkabı Modelisti Nedir?
Teknolojik gelişmelere ve günün modasına uygun olarak üretilmesi düşünülen ayakkabının elde veya bilgisayarda modelini çizen, şablon hazırlayan, numune dikimini sağlayan ve geliştiren, üretimde kullanılacak malzemelerin kontrollerini yapan ve hataların giderilmesini sağlayan kişidir.

Görevleri
– Moda ile ilgili yerli ve yabancı tv, dergi, broşür vb. yazılı ve görsel yayınları takip eder ve model geliştirir,
– Kullanılacak üretim teknolojisini dikkate alarak üretilecek ayakkabının elde veya bilgisayarda çizimini yapar,
– Üretilecek ayakkabının modelini kalıp üzerine çizer ve ıstampalarını hazırlar,
– Ayakkabı üretiminde kullanılacak kalıpların modele uygun üretilebilmesi için kalıp üreticisi ile işbirliği yapar,
– Üretilecek ayakkabı malzemelerinin alınmasında orijinal model tasarımına uygun olabilmesi için satın alma bölümü çalışanlarıyla işbirliği yapar.
– Farklı model ve tekniklerle ıstampalar çıkarır,
– Numune dikimini takip eder,
– Kalite kontrol yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, CAD-CAM (bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim) programları ,
– Çizim masası,
– Moda ve tasarımla ilgili kitap, dergi, broşür,
– Montaj makinesi, şekillendirme makinesi, ilaç ısıtma fırını, kalıp çıkarma makinesi, ökçe çakma makinesi, saraç makinesi,
– Saya kesim bıçakları, makas, yapıştırıcı, deri dikiş makineleri, deri traşlama makinesi, taban monte ve sıkma presleri, masat, eğe, çekiç, örs, danalya, kerpeten, zımba, kanca.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Ayakkabı Modelisti olmak isteyenlerin;
– Moda ve teknolojiyi yakından izleyen,
– Estetik görüş sahibi ve yenilikçi,
– Araştırmacı, yaratıcı,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Ayrıntıyı algılayabilen
– Sabırlı, başkalarını ikna edebilme özelliğine sahip,
– Dikkatli ve işine özen gösteren,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Makine ve malzeme ile çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Genellikle büro veya atölye gibi kapalı ortamlarda oturarak çalışırlar. Çalışırken işverenler, sayacılar, montajcılar, dikişçiler, kesiciler ve meslektaşları ile iletişim halindedirler. Yapılan iş makinelerle çalışmayı gerektirmektedir. Üretim yerlerindeki kimyasal maddelerin bulunduğu alanlarda koku ve gürültüye maruz kalabilirler.

Önlem alınmazsa bu durum solunum, işitme ve cilt hastalıklarına neden olabilir. Çalışma ortamlarında yapıştırıcı ve katı sentetik mamuller kullanıldığından, çalışanların gerekli iş güvenliği önlemlerini almaları gerekmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ayakkabı Modelistlerinin iş bulma olanakları özel sektörde oldukça yüksektir. Kamuda özelleşme nedeniyle çalışmak zorlaşmış ise de özel sektör ayakkabı imalathane ve işletmelerinin üretim ve ARGE kısımlarında, ihracat yapan firmalarda veya bunların büro ve atölyelerinde, ayakkabı yan sanayi fabrikalarında, deri aksesuar üretim işletmelerinde, moda ve tasarım merkezlerinde, şirketlerin pazarlama bölümleri vb. yerlerde iş bulabilirler.

Model tasarımı, geliştirme örnek üretim ünitelerinde teknik eleman olarak çalışabilirler. Edindikleri bilgi ve becerileri, ayakkabı üreten fabrika ve atölyelerde veya giyim sektöründe çalışarak uygularlar, bazen de edindikleri bilgileri stilist veya konfeksiyon moda tasarımcıları ile paylaşırlar, yeni moda ürünlerin oluşumunda önderlik ederler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Eğitimini tamamlayıp Ayakkabı Modelisti olarak ilk işe başlayan meslek mensupları asgari ücretten iş bulurlar. Tecrübe kazandıktan sonra işletmenin yapısı, sendika durumu ve kendi beceri ve iş tekniği pozisyonuna göre en az asgari ücretin 2 –3 katı civarında kazanç elde edilir. İşyerinin büyüklüğüne, çalışanın yaratıcılığı, beceri ve tecrübesine göre elde edilen kazanç da değişkenlik gösterir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?