Asansör Kurucusu ve Bakımcısı Nedir?

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcısı Nedir?
Fabrika, hastane, işyeri, apartman gibi çok katlı binalarda insan, hasta veya yük taşımak için hazırlanmış asansörleri projelere uygun olarak kuran ve bunların bakımını yapan kişidir.

Görevleri
– Asansörlerin mekanik kısımlarının ve elektrik tesisat şemalarının planlarını inceler,
– Asansörleri oluşturan parçaları birleştirmek suretiyle montaj işlemini yapar ve asansör boşluğuna yerleştirerek sistemi çalıştırır,
– Asansörde meydana gelen arızaları saptar, değişmesi gereken parçalarını değiştirir,
– Asansörün iyi çalışıp çalışmadığını kontrol eder,
– Yapılan işin maliyet hesabını yapar.
Asansörlerin elektrik ve elektronik kısımları bu alanla ilgili elemanlar tarafından yapılır. Ancak, asansörcülük alanında kendini yetiştirmiş olan kişiler asansörlerin elektrik ve elektronik panolarının bağlantılarını da yapabilirler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli tipte ve boyda tornavida, kontrol kalemi,
– Yan keski, pense, kargaburun,
– Kılavuz takımı, yağdanlık,
– Darbeli bireyiz, sert matkap uçları, normal matkap uçları,
– Şaleme, havya takımı,
– İki ağızlı anahtar takımı, lokma anahtar takımı, yıldız anahtar takımı,
– Şeritmetre, avometre, çelik cetvel, kumpas vb. aletler kullanılır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Asansör kurucusu ve bakımcısı olmak isteyenlerin;
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
– Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– El becerisine sahip,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– Dikkatli, tedbirli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
– Asansör montaj ve bakımcıları görevlerini genellikle çok katlı binalarda, kapalı mekânlarda yürütürler. Asansör boşluğu denilen dar ve karanlık mekânlarda güç pozisyonlarda çalışırlar.
– Bu meslek sürekli değişik yer ve mekânlarda icra edilir. Meslek elemanları çoğunlukla hareket halindedirler.
– , İşin gereğine göre çalışma saatleri değişmektedir.
– Kişiler birinci derecede metal alet ve malzemelerle, onarma ve kurma işlemleri ile ilgilidirler.
– Meslek elemanları, elektrikçiler ve kaynakçılarla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları;
– Asansör imal eden işletmelerde,
– Asansör montaj, bakım ve onarım servislerinde,
– Ayrıca kendi işini kurmak suretiyle çalışabilirler.
Düzgün şehirleşme ile birlikte çok katlı binaların yapımı hızla gelişmektedir. Buna bağlı olarak da asansörcülükle ilgili mesleklere ihtiyaç artmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır

Eğitim Sonrası: Mesleki eğitim bittikten sonra işçinin deneyimine ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-3 katı arasında değişen kazanç elde edilebilmektedir. Usta unvanını aldıktan sonra kendi bağımsız işyerini açanların kazanç durumu ise yaptığı işle orantılı olarak değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?