Arşivci Nedir?

Arşivci Nedir?
Resmi ve özel kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile ilgili belgeleri sınıflandıran, koruyan ve yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.

Görevleri
– Arşive gelen belgeleri (kurumlar arası veya uluslararası anlaşmalar, genelgeler, kanun ve yönetmelikler, tapu kayıtları vb.) tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırır,
– Belgelerin bozulmadan korunması için gereken önlemleri alır, bozulanların onarılmasını sağlar,
– Osmanlıca ya da yabancı dilde yazılmış belgeleri Türkçe’ye çevirerek veya çevrilmesini sağlayarak kullanıma hazır hale getirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Fotokopi makinesi,
– Mikro film,
– Cilt,
– Belge onarım aletleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Arşivci olmak isteyenlerin;
– Sosyal bilimlere, özellikle tarihe ilgili ve bu alanda başarılı,
– Sözel düşünme yeteneğine sahip,
– Sistemli ve düzenli çalışabilen,
– Kapalı yerlerde, tek başına çalışmaktan rahatsız olmayan,
– Dikkatli ve titiz, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Arşivciler belgelerin saklandığı, kapalı ve loş, bazan tozlu olabilen mekanlarda ve büroda, çoğunlukla yalnız çalışırlar. Görevlerini sürekli okuyarak yürütürler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Arşivciler Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü, askeri arşivler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kuruluşların arşiv bölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı burs verilmektedir.

Eğitim Sonrası: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arşivciler 9. derecenin 1. kademesinden ücretle işe başlamaktadırlar. Özel sektörde ise ücretlerde değişkenlikler bulunmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?