Arkeolog Nedir?

Arkeolog Nedir?
İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir.

Görevleri
– Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar,
– Kazılardan elde edilen eserleri temizler,
– Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım restorasyonunu yapar,
– Eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar,
– Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir,
– Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının SİT alanı belirleme çalışmalarına temel oluşturan raporlar hazırlar,
– Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar,
bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar,
– Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapar,
– Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Spatula (ucu sivri küçük mala),
– Kazma, kürek, el arabası,
– Keski,
– Jeolog çekici,
– Dişçi aletleri,
– Su terazisi,
– Fırça, süpürge,
– Kaldıraç,
– Vinç, kepçe,
– Fotoğraf makinesi,
– Metre,
– Ölçüm, çizim araç-gereçleri,
– Kimyasal maddeler, Sondaj aletleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Arkeolog olmak isteyenlerin;
– Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı,
– Açık havada çalışma yapmaktan kaçınmayan,
– İyi bir gözlemci ve araştırıcı,
– Sözel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Arkeologlar görevlerine göre değişik ortamlarda çalışırlar. Araştırma yapan arkeologlar, çoğunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarında kazı çalışmalarını açık havada yürütürler. Müzelerde çalışanlar için çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Bir kazıda ilginç bir parçanın bulunması ve ait olduğu dönemin belirlenmesi uzun ve zahmetli bir çaba sonucunda gerçekleşir. Arkeologlar; eski çağ tarihçisi, heykeltıraş, mimar, topograf, teknik ressam, fotoğrafçı, epigraf (yazıt okuyan kişi) gibi meslek elemanlarıyla sürekli iletişim halinde çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Arkeologların çalışma alanları; üniversiteler (öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür.

Arkeologların çalışma alanı oldukça dardır ve personel alımı sınırlıdır. En çok istihdam alanı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı yılda 10-15 civarında Arkeolog almaktadır. Kendisini yetiştirmiş iyi derecede bir yabancı dil bilen arkeologlar, profesyonel turist rehberi olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler üniversitelerin veya müzelerin yaz aylarında yapmış olduğu kazılara katılırlarsa asgari ücret seviyesinde ücret alabilirler. Şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağı da vardır.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlarsa asgari ücretin 3-3,5 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan bu ücret arkeologun bulunduğu konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?