Antropolog Nedir?

Antropolog Nedir?
Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla farklılıklarını araştıran kişidir.

Görevleri
– Toplumların kültürel ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi toplar,
– Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar, bedensel özelliklerinin standartlarını ortaya koyar,
– İnsanın biyolojik yapısının gösterdiği çeşitliliği ve biyolojik yapının zaman içerisinde gösterdiği değişimi inceler,
– Toplumlardaki çeşitli kültürleri benzerlik ve farklılıklarına göre inceler, kültürel değişme olgusunu irdeler,
– Kültürleri hem kendi özgül bütünlüğü içinde inceler hem de kültürler arası araştırma yapar,
– Kültürel alandan derlediği verileri karşılaştırmalı yöntemle analiz eder, kültürel sorunlara çözümler üretir,
– Çeşitli insan grupları arasında yaşayarak, davranışlarını, adetlerini gözlemler, çalışmaları doğrultusunda bazı gruplara anket uygular,
– Çalışmalarını araştırma konusuna göre din, siyaset, aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme, toplumsal değişimler vb. konularda yoğunlaştırır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ses ve görüntü kayıt cihazları (Fotoğraf makinesi,Teyp, Kamera vb.)
– Anket ve görüşme formları,
– Çeşitli büro malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Antropolog olarak çalışmak isteyenlerin;
– Tarih, biyoloji ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Toplumların biyolojik ve kültürel özelliklerine ilgi duyan,
– Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip,
– Ayrıntılarla uğraşmayı seven,
– Gözlem yeteneği gelişmiş,
– Analitik düşünme gücü yüksek,
– Dikkatli ve sabırlı,
– İnsanlarla iletişimi iyi kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Antropolog, oldukça çeşitlilik gösteren çalışma alanına sahiptir. Kent, kasaba, köy gibi farklı büyüklükteki ve farklı bölgelerdeki yerleşim birimlerinde insan topluluklarını biyolojik ve/veya kültürel açıdan incelemek amacıyla farklı bölgelere, kentlere yada ülkelere gidebilir. Bu alanlarda çalışma süresi değişkenlik göstermektedir. Birkaç aydan birkaç yıla yayılabilir. Gittiği alana göre çalışma koşulları zorlayıcı olabilir. Çalıştığı ortamda her zaman kendisinden farklı insanlarla karşılaşır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Antropologlar, üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda (HAGEM, müzeler vb ), Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT, belediyeler, kadın ve aile araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabilmektedirler.

Bunun yanı sıra araştırma şirketleri, basın-yayın kuruluşları, ergonomi alanında çalışma yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, sosyal sorumluluk projeleri başlıca çalışma alanlarıdır. Son dönemde şirketlerin insan kaynakları, stratejik pazarlama, halkla ilişkiler müşteri hizmetleri departmanlarında da görev almaya başlamışlardır. Özellikle insan kaynakları yönetimi ile tüketici davranışlarını ele alan pazarlama uygulamaları antropologların görev alması gereken alanlar haline gelmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkânlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler

Eğitim Sonrası: Antropologlar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar. Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?