Anestezi Teknikeri Nedir?

Anestezi Teknikeri Nedir?
Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir.

Görevleri
– Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu inceler,
– Hastanın sağlık durumunu ve vücudunun yapısını göz önünde bulundurarak gerekli anestezi (narkoz, uyutucu madde) miktarını hekimin gözetiminde belirler ve hastayı uyutur,
– Hastanın hazır olduğunu, ameliyatı yapacak hekime bildirir, – Ameliyat boyunca hastanın durumunu gözler; yaşamı tehlikeye girdiğinde
hekimle birlikte müdahale eder,
– Uyandırma sırasında hastanın genel sağlık durumunu kontrol eder,
– Cerrahi vakalarda hastaya anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri uygular.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Anestezi cihazı,
– Larangoskop,
– Endotrakeal tüp,
– Anestezi ilaçları,
– Oksijen, azot protoksit,
– Halotan, frone, sevorane,
– Maske,
– Airway,
– Aspiratör.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Anestezi teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli,
– Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Anestezi teknikeri ameliyathanelerde görev yapar. Görev yeri çok temiz, iyi aydınlatılmış fakat ilaç kokuludur. Anestezi teknikeri görev sırasında doktorlarla ve diğer meslektaşları ile iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Anestezi teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastaneleri, özel hastaneler, doğumevleri, üniversite hastaneleri ve özel klinikler) iş bulma olanağına sahiptirler. Anestezi teknikerlerine ülkemizde ihtiyaç olduğundan mezunların iş bulma imkânları bulunmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisi ile yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası kazanç ise kamu kesiminde görev alan anestezi teknikerleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca sağlık hizmetleri sınıfının hak kazandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel işyerinde çalışanların ücretleri işverenle yaptıkları anlaşmalarla belirlenir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?