Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Nedir?

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Nedir?
Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektrik- elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarım işlerinde teknisyen ile mühendis arasında görev yapan kişidir.

Görevleri
Uygulanacak alternatif enerji kaynağının çeşidine göre yetki alanı içerisinde hazırlanmış planlar dahilinde;
– Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısıalanlarında çalışmalar yapar.
– Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda bulunur.
– Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında görev yapar.
– Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapar.
– Periyodik olarak verileri toplar analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde ilgililere sunar.
– İşçilerin, teknisyenlerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Uygulanacak olan sisteme göre değişmekle birlikte,
– Enerji sistemi güç devreleri,
– Birinci sınıf elektrik üretim santralleri (Generatör),
– İkinci ve üçüncü sınıf güneş piller, rüzgar tribünleri,
– Konvektörler,
– Muline,
– Kontrol aletleri (Voltmetre, Ampermetre, Avometre, Mikrometre vb.)
– Tesislerin kurulum, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları, anahtar takımları, test cihazları, el ölçme elemanları,
– Güvenlik için gerekli malzemeler (izole, eldiven, baret, emniyet kemeri, emniyetli ayakkabılar vb.),
– Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin,
– Matematik, fizik, kimya derslerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli, sabırlı,
– Çevre sorunlarına karşı duyarlı,
– Ekip çalışmalarına yatkın,
– Doğru ve çabuk karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Alternatif enerji kaynakları teknolojilerinde çalışanlar bazen kapalı ortamlarda bezen de açık ortamlarda çalışırlar. Çalışma ortamları teknolojinin çeşidine ve tesisatın kurulduğu yere göre değişir. Çalışma yerleri gürültülü, radyasyon ve ısı değişiklikleri olabilen, nemli veya kuru ortamlardır. Görev yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve büyük mali kayıplara yol açabilir. Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim içerisindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi liseden sonra 2 yıldır. Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde ve laboratuvarlarında pratik eğitim görürler. Ayrıca her yılın yaz döneminde 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü yaz stajı yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir husustur.

Ülkemizde kamu sektöründe ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır ve buna çok fazla ihtiyaç vardır. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Bağımsız çalışanlar enerji sektörüne danışmanlık yapıp projeler üretebilirler.

Çalışmalarında bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun araç-gereçleri seçen, alanı ile ilgili yenilikleri takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: İşletmeler staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler. Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Maaşları her yılın Bütçe Kanununa göre belirlenmektedir. Maaşları ortalama olarak net asgari ücretin 2-2,5 katı kadardır.

Özel sektörde görev yapan elemanların ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazladır. Ücret çalışma süresi ve hizmetin niteliğine göre değişmektedir. Kendi işini kuranların kazancı yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?