Alçı Model Kalıp Teknisyeni Nedir?

Alçı Model Kalıp Teknisyeni Nedir?
Alçı malzemesini alçı tornasında ya da kurgu tahtalarıyla, mutfak ve süs eşyaları, fayans ve banyo takımları vs. gibi malzeme ve eşyaların modellerini hazırlayarak ve bunlara uygun kalıpları yapan kişidir.

Görevleri
– Şekillendireceği modelin tasarımını yapar,
– Şekillendireceği modelin teknik çizimini yapar,
– Eğer alçı tornası ile çalışacaksa, alçı tornasının bakımını, temizliğini yapar,
– Alçı tornasının ayarlarını kontrol eder,
– Eğer kurgu tahtalarıyla çalışacaksa, tahtaların bakımını ve temizliğini yapar,
– Hazırlayacağı modele uygun olarak alçı torna üzerinde çerçeve (kurgu tahtası veya galveniz sac) oluşturur.
– Alçı tornası üzerine alçıdan tabla döker,
– Alçı tornasında veya kurgu tahtasında model için gerekli işaretlemeleri sabit kalemle yapar,
– Alçı tornasında galveniz sac veya kurgu tahtasına arap sabunu sürer,
– Modeli şekillendirmek için uygun kıvamda hazırlanmış alçısını çerçeve içerisine döker,
– Torna bıçakları veya zımpara yardımıyla modelini ölçülere uygun olarak şekillendirir ve pürüzlerini yok eder,
– Modeli oluşturur,
– Modelin bazı kısımları tornada şekillendirmeye uygun değil ise masa üzerinde şekillendirilerek modele eker,
– Model üzerine gomalak veya arap sabunu(ayrıştırıcı olarak) sürer.
– Kalıp almak için gerekli uygun malzemeleri hazırlayıp, modelin biçimine göre kalıbını alır.
– Rötuj işlemini yaparak kalıbı hazır hale getirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Alçı hazırlama kovaları,
– Kalıp yapımı için alçı, gomalak, arap sabunu
– Sünger, zımparalar, keçeler,
– Kalıp tahtaları ve alçı plakalar,
– Çeşitli boy testereler,
– Karıştırıcı (Mikser), Alçı tornası,
– Torna bıçakları,
– Kimyasal boyalar.
– Mermer v.b. masa
– Sabit kalem,
– Seramik çamuru,
– Ölçme aracı(kumpas, cetvel v.b.)
– Doğal sünger veya fırça

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Alçı Model Kalıp Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– El ve gözünü eşgüdümle kullanabilen,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Bir nesneyi tasarlama ve çizim yeteneğine sahip,
– Ayrıntılara dikkat eden,
– El becerisi olan, kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Alçı Model Kalıp Teknisyeni alçı kalıp ürünlerinin yapıldığı atölyelerde ve fabrikalarda çalışır. Çalışma ortamı nemli, rutubetli, çamur, alçı ve kimyasal boyaların bulunduğu tozlu bir ortamdır. Çalışma birinci derecede malzeme ile ilgili olup başkaları ile sözel iletişime çok fazla gereksinim duyulmaz. Dikkatsizlik halinde elektrik çarpması, el kesilmesi veya alerji durumları ortaya çıkar. Meslektaşları, müşterileri ve ilgili kişilerle iletişim içindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Özel sektörlere ait seramik ve fayans işletmelerinin model üretimi, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler. Kendi adlarına da işyeri açabilirler. Heykel ve kartonpiyer yapımı alanlarında çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücret veya 2,3 katı ücret alırlar. Meslekte kendi işini kurup çalışanların ücretleri daha yüksek olabilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?