Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcısı Nedir?

Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcısı Nedir?
Adli vakalarda, otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi işlemlerini yapan, adli patoloji laboratuarlarında çalışan, adli raporları yazan teknik ara elemandır.

Görevleri
– Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların raporlarının hazırlanması sürecinde, tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı haline getirerek ilgili birim amirlerine sunar,
– Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere gönderilen hastaları muayeneye hazırlar ve muayene sürecine katılır,
– Adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip eder,
– Adli mercilerce gönderilen olgulardan, biyolojik materyal (kan, kıl, tükürük) alır,
– Olay yeri incelemelerine katılır,
– Cesedi adli tıp morguna kabul eder, kabul sırasında belgelerin uygunluğunu kontrol eder,
– Gelen cesedin kimlik özelliklerini kontrol ederek boy, ağırlık, saç ve göz rengi, eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirir ve cesedi etiketler,
– Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çeker; skopi incelemesine yardımcı olur, cesedi taşır,
– Belirlenen prosedürlere göre kanıt, elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken örnekleri laboratuar için toplar, laboratuar araştırması için hazırlar, etiketler ve saklar,
– Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olur, otopsi sırasında alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlar,
– Otopsi salonu, laboratuvar ve grafi odasını düzenler ve malzemelerini korur, havalandırma ve diğer cihazların çalışmasında arıza olup olmadığını kontrol eder,
– Otopsi tarihini, saatini kaydeder, otopsi esnasında cesedin açılması ve kapatılmasına, organların çıkartılmasına, kan, doku ve vücut sıvısı örneklerinin alınmasına, cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım eder,
– Otopside kullanılan malzemeleri temizler ve sterilize eder,
– Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapar ve düzenli olarak günlük kayıt tutar,
– Teslim edilmesi gereken cesetleri teslim eder ve teslim sırasında gerekli belgeleri düzenler,
– Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapar ve sterilizasyonunu sağlar,
– Çalıştıkları birime gelen evrakların kayıt işlemlerini düzenler,
– Bilirkişi olarak görev yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Tur Aleti, (Alçı kesme makası)
– Keskin bıçaklar,
– Makaslar,
– Çekiç,
– Enjektör,
– Tüp,
– Bidon (Kap),
– Diğer tıbbi malzemeler, (pamuk, gazlı bez vb.)
– Steril malzemeleri,
– Metre.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Adli tıp teknikeri/Otopsi Yardımcısı olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, bu alanda başarılı,
– Görsel ve işitsel belleği güçlü, sorumluk alabilen,
– Dikkatli, sabırlı, sakin,
– El becerisine sahip,
– Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,
– Kimyasal kokuları iyi algılayabilen,
– İnsanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen,
– Ağır kokulara dayanıklı, kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Adli tıp teknikerleri /Otopsi Yardımcısı bilirkişi olarak çalışırken ve cesedi muayene ederken genellikle açık havada, otopsi yapılırken morgda rapor hazırlarken veya yazışma yaparken ise ofislerde çalışmalarını yürütmektedir. Otopsilerde çalışma ortamı aşırı kokulu olabilmektedir. Çalışmaları sırasında bu kişiler amirleri, savcılar ve ölü yakınları ile iletişim halinde olmak durumundadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Ayrıca hastanelerin Adli Tıp Anabilim dallarında staj yapma zorunluluğu vardır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Adli Tıp Teknikerleri/Otopsi Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında, adliyelerde, Sağlık Bakanlığında, üniversitelerin adli tıp anabilim dallarında çalışabilirler.

Bu alanda yetişmiş eleman olmaması (programın yeni olması) nedeniyle adliyelerde ve Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında bu alanda çeşitli kadrolarda çalışanlar usta çırak ilişkileri çerçevesinde görev yapmaktadır. Meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkânlarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Hastanelerin adli tıp anabilim dalında çalışanlar ile adli tıp kurumunda çalışanlar maaşlarının yanı sıra döner sermayeden de ücret almaktadır. Ayrıca, bilirkişi olarak görev yaptıklarında maaşlarının yanında bilirkişilik ücreti de almaktadır. Yapılan araştırmada asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen ücret alabilecekleri görülmüştür.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?