Adalet Meslek Elemanı Nedir?

Adalet Meslek Elemanı Nedir?
Adli yargı ve infaz kurumlarında hâkim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

Görevleri
– Vatandaşların başvurularını kaydeder,
– Bu başvuruları mahkemelere iletir,
– Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izler,
– Mahkeme ilamlarının icrası, alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütür,
– İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Dosya ve evrak,
– Yazı makinesi,
– Kırtasiye araç ve gereçleri,
– Bilgisayar,
– Faks.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Adalet Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
– Sosyoloji ve hukuk alanına ilgili,
– Titiz, dikkatli çalışan,
– Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Genellikle büro tipi kapalı alanlarda oturarak çalışırlar. Arşivlerdeki dosya ve evraklarla çalıştıkları zaman ortam biraz tozludur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; Adalet Meslek Yüksekokullarında öğrencilere, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt kâtipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilme olanağı mevcuttur. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi imkânından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası: Eğitim sonrası elde edilecek kazanç oranı bulduğu işe yönelik olarak değişmektedir. Kamu kurumlarında çalışanların kazançları 657 sayılı kanuna göredir. Özel kuruluşlarda ise asgari ücretin üç katına kadar gelir elde edebilirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?