Acil Yardım ve Afet Yöneticisi Nedir?

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi Nedir?
Afet ve kriz yönetimi becerisine sahip, bağımsız karar verebilen ve arama kurtarma çalışmalarını organize eden, görev aldığı birimi sevk ve idare eden kişidir.

Görevleri
– Radyolojik koruma ve bulaşıcı hastalıklarda tespit yapılmasını, personelin ve halkın eğitilmesini koordine eder ve çözüm yollarına ilişkin stratejiler geliştirir,
– Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri alır,
– Arama kurtarma çalışmalarını organize eder.
– Afet ve acil durumların ardından hasar tespit raporu hazırlar ve durumun analizi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,
– Acil durumlara ilişkin prosedürleri ve yönetmelikleri takip eder, değişikliklere uyum sağlanması konusunda gerekli işlemleri yapar,
– Daha önce yaşanmış ve yaşanması muhtemel afet ve acil durumların sonuçlarını/olası sonuçlarını analiz ederek, yeni prosedürler geliştirilmesi konularında hükümete ve yerel yönetimlere tavsiyelerde bulunur,
– Acil durum ve afet olaylarının olasılığını tahmin ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve acil durum planları hazırlar,
– Afet olması durumunda koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapar ve yönetir.
– Acil durumlarda ve afetlerde sığınakların açılmasını, halkın ihtiyaçlarının giderilmesini, kriz ve afet yönetimi faaliyetlerini koordine eder,
– Afet anında hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygular,
– Yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapar,
– Deprem, çığ, sel, heyelan gibi afetler konusunda görevli mevcut elemanlara eğitim verir,
– Büyük endüstriyel kazaların sonuçlarının en aza indirgenmesi için bulunduğu tesis, komşu kuruluşlar ve yöre halkının olaydan etkilenmemesi için acil durum yönetim planlarını oluşturur ve yerel yönetimlerle işbirliği yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– İlk yardım çantası ve malzemeleri
– Mapalar,
– Tekli makaralar,
– 8’li inici, Pusula, el feneri, işaret fişeği
– El jumarı
– Jumarlı makara
– Makara sistemi
– Tirfor
– Tripod
– İtfaiyeci kemeri
– İsveç oturağı
– Denizci kemeri
– Kurtarma üçgeni
– Helmet
– Respiratör
– Gaz maskesi
– Kişisel koruyucu donanımlar (İpler, Tulum, çizme, eldiven vb)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Acil yardım ve afet yöneticisi olmak isteyenlerin;
– Soğukkanlı, sabırlı
– Stres altında çalışabilen ve risk alabilen,
– Acil ve anlık gelişen olaylar karşısında doğru kararlar verebilen,
– Dikkatli, titiz ve düzenli,
– Karmaşık problemlere alternatif çözüm yolları bulabilen,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Yönergeleri doğru ve dikkat şekilde izleyebilen,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen kimseler olmaları gerekmektedir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı afet ve kriz yaşanan her yerdir. Çalışma saatleri tam gündür. Ancak herhangi bir afet ve kriz anında hafta sonu, gece-gündüz ayrımı olmadan çalışmaya hazır durumdadırlar. Çalışma saatlerinde özel kıyafetlerini giyerler. Çalıştıkları meslekte kaza riskine karşı, özel giysi, eldiven ve dezenfektan kullanmaları gerekmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Eğitim süresince, sağlık derslerinden, vücut geliştirmeye, itfaiye, elektrik ve deprem anlarında binaların güçlendirilmesiyle ilgili matematik ve çizim dersleri mevcuttur.
– Temel meslek dersleri; genel afet bilgisi, ilkyardım ilke ve kuralları, afet ve ODD müdahale eğitimi, acil yardım bilgisi, temel yaşam kurtaran önlemler, temel yangın eğitimi ve yangın söndürme becerisi, tatbikat eğitimleri, afet yönetimi eğitimi, afet epidemiyolejisi, terör olaylarında sağlık yaklaşımı, yangın olaylarında sağlık yaklaşımı, arama kurtarma nakil eğitimleri, savaş terör ve KBRN tehditler, endüstriyel kazalar eğitimi verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
İstihdam alanları oldukça geniştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun isimli yasanın öngördüğü şekilde adı geçen başkanlığın merkez teşkilatında, başkanlık altında çalışan daire başkanlıklarına bağlı olarak;
– Başkanlığın gerekli gördüğü durumda kuracağı belirtilen çalışma gruplarında,
– İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde,
– Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde,
– Belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde (112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde vb) koordinatör ve yönetici olarak,
– Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda (İlgili kanunun 15. maddesi gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptıracağı belirtilmiştir)
– Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi ve bilim insanı olarak,
– Uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda,
– Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda halkın afet konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim verilmesi ve afet olması durumunda hasar kontrol ve rehabilitasyon konularında planlama ve çalışma yapabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri süresince kredi ve yurtlar kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası: Bölümden başarı ile mezun olan adaylar mesleğin yürütüldüğü sektöre bağlı olarak asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı kadar maaş alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?