5. Sınıf Matematik Konuları

2021-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf Matematik konuları, 5. sınıf matematik ders kitabı konuları, yazılı konuları, test konuları, klasik soru konuları ana konu başlıkları, yeni müfredat, müfredat konuları aşağıda yer almaktadır.

5.SINIF MATEMATİK KONULARI

1.ÜNİTE: Doğal Sayılar
2.ÜNİTE: Kesirler
3.ÜNİTE: Ondalık Gösterim
4.ÜNİTE: Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
5.ÜNİTE: Veri İşleme
6.ÜNİTE: Alan Ölçme

 

MATEMATİK KONU DETAYLARI

1.ÜNİTE: Doğal Sayılar
→ Milyonlar
→ Örüntüler
→ Doğal Sayılarla İşlemler
→ Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
→ Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri
→ Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
→ Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
→ Bir Sayının Karesi ve Küpü
→ Parantezli İşlemler

2.ÜNİTE: Kesirler
→ Birim Kesirler
→ Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler
→ Denk Kesirler ve Sıralama
→ Kesirlerle Hesaplamalar
→ Kesirlerle İşlemler
→ Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

3.ÜNİTE: Ondalık Gösterim
→ Ondalık Gösterimler
→ Ondalık Gösterimlerin Basamak Değerleri
→ Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Karşılaştırma
→ Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
→ Yüzdeler
→ Yüzdeler
→ Kesir, Ondalık Gösterim ve Yüzde İfadelerini
→ Karşılaştırma
→ Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma
→ Ünite Değerlendirme

4.ÜNİTE: Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
→ Doğru, Doğru Parçası ve Işın
→ İki Noktanın Birbirine Göre Konumu
→ Eşit Uzunluktaki Doğru Parçaları
→ Açılar
→ Doğruya Dik Çizme
→ Üçgenler ve Dörtgenler
→ Çokgenler
→ Üçgen Çeşitleri ve Dörtgenler
→ Üçgenlerin ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri
→ Toplamı
→ Ünite Değerlendirme

5.ÜNİTE: Veri İşleme
→ Araştırma Sorusu
→ Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği
→ Uzunluk ve Zaman Ölçme
→ Uzunluk Ölçme
→ Çevre
→ Zaman Ölçme

6.ÜNİTE: Alan Ölçme
→ Dikdörtgenin Alanı
→ Alanı Tahmin Etme
→ Aynı Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma
→ Geometrik Cisimler
→ Dikdörtgenler Prizması
→ Dikdörtgenler Prizmasının Açınımı ve Yüzey Alanı