5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

2021-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf Fen Bilimleri konuları, 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı konuları, yazılı konuları, test konuları, klasik soru konuları ana konu başlıkları, yeni müfredat, müfredat konuları aşağıda yer almaktadır.

5.SINIF FEN BİLİMLERİ KONULARI

1.ÜNİTE: GÜNEȘ, DÜNYA VE AY
+ Güneș’in Yapısı ve Özellikleri
+ Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
2.ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASI
+ Canlıları Tanıyalım
3.ÜNİTE: KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ
+ Kuvvetin Ölçülmesi
+ Sürtünme Kuvveti
4.ÜNİTE: MADDE VE DEĞİȘİM
+ Maddenin Hal Değișimi
+ Isı ve Sıcaklık
+ Isı Maddeleri Etkiler
5.ÜNİTE: IȘIĞIN YAYILMASI
+ Ișığın Yayılması
6.ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
+ Biyoçeșitlilik
+ İnsan ve Çevre İlișkisi
+ Yıkıcı Doğa Olayları
7.ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI
+ Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Șemaları

 

FEN BİLİMLERİ KONU DETAYLARI

1.ÜNİTE: GÜNEȘ, DÜNYA VE AY
Güneș’in Yapısı ve Özellikleri
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri
→ Ay’ın Hareketleri ve Evreleri
→ Güneș, Dünya ve Ay
→ Güneș’in Hareketleri
→ Dünya’nın Hareketleri
→ Ay’ın Hareketleri

2.ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASI
Canlıları Tanıyalım
→ Mikroskobik Canlılar
→ Mantarlar
→ Bitkiler
→ Hayvanlar

3.ÜNİTE: KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ
Kuvvetin Ölçülmesi
→ Dinamometre
Sürtünme Kuvveti
→ Hava Ortamında Sürtünme Kuvveti
→ Su Ortamında Sürtünme Kuvveti

4.ÜNİTE: MADDE VE DEĞİȘİM
Maddenin Hal Değișimi
→ Erime ve Donma
→ Buharlașma, Kaynama ve Yoğușma
→ 2.Bölüm: Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
→ Erime Noktası ve Donma Noktası
Isı ve Sıcaklık
→ Isı Alıșveriși
Isı Maddeleri Etkiler
→ Genleșme ve Büzülme
→ Katılarda Genleșme ve Büzülme
→ Sıvılarda Genleșme ve Büzülme
→ Gazlarda Genleșme ve Büzülme

5.ÜNİTE: IȘIĞIN YAYILMASI
Ișığın Yayılması
→ Ișığın Yansıması
→ Yansıma Kanunları
→ Ișığın Maddeyle Karșılașması
→ Tam Gölge

6.ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
Biyoçeșitlilik
→ Biyoçeșitlilik
→ Türkiye’de Biyoçeșitlilik
→ Biyoçeșitliliği Tehdit Eden Faktörler
→ Biyoçeșitliliğin Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler
İnsan ve Çevre İlișkisi
→ Çevre Kirliliği
→ Su Kirliliği
→ Toprak Kirliliği
→ Hava Kirliliği
→ Çevre Kirliliğine Karșı Alınacak Önlemler
Yıkıcı Doğa Olayları
→ Deprem
→ Heyelan
→ Sel
→ Kasırga
→ Hortum
→ Volkanik patlamalar

7.ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Șemaları
→ Basit Bir Elektrik Devresinde Ampul Parlaklığını Etkileyen Değișkenler